Çocuklarda böbrek taşları

Böbreklerde taş oluşması çevresel ve genetik faktörlerin birlikte rol aldığı multifaktötiyel (çok etkenli) bir hastalıktır.Genetik bozukluklar sonucu kalsiyum oksalat,sistin,ksantin vb gibi  taşlar oluşabilir. Bu bozukluklar henüz cevap bekleyen sorularıda içeren çok geniş bir konudur. 

Özellikle  sistin taşları, ailesel hipomagnezemi, primer hiperoksalüri gibi hastalıklar hakkında bilgilerimiz daha çoktur. Sistin taşı genetik kaynağı kanıtlanmış en bilinen böbrek taşı hastalığıdır. Buradaki genetik bozukluk 2. kromozom'daki bir hataya bağlıdır.

Çocuklarda böbrek ve idrar yolları taşlarının oluşmaya başlaması genetik veya doğumsal organ anomalisinin derecesine göre değişir. Bazı olgularda annekarnında (intrauterin) dönemde bile başlayabilir. Böbreğin yada idrar yollarının yada idrar torbası (mesane) nin oluşum anomalileride böbrek yada idrar yollarının herhengi bir yerinde taş oluşumuna neden olabilir.

Böbrek çıkış darlıkları (UP-darlık), mesane giriş veya çıkış darlıkları, mesaneden böbreğe idrar kaçması (VUR reflü)  gibi durumlarda yine böbrek taşı veya  idrar yolları taşlarına sebep olabilir.

Çocuklarda oluşan böbrek taşlarının erkenden saptanması ve tedavisi kuşkusuz çok önemlidir. Böbreğin gelişiminin devam ettiği ergenlik dönemi sonuna kadar taş hastalığı  tedavi edilmez ise ileri yaşlarda bu çocuklar diyalize mahkum olabilmektedir. Çocuklarda böbrek veya idrar yolları taşlarının en sık belirtileri şunlardır.

Sık idrar yolları enfeksiyonu büyüme ve gelişmede gecikme

 İdrardan kan gelmesi

Karın ve bel ağrıları

Sık sık idrara gitme, idrar kaçırma gibi olabilir

Bu şikayetleri olan veya rutin kontrole giden bir çocuğun muayenelerinde yapılacak basit bir idrar tahlili ve ultrasonografi ile tanı konup hızla tedaviye geçilebilir

Kliniğimizde  6 yaşından büyük çocuklara  anestezi yani uyutma yapılmadan rahatlıkla taş kırma  (ESWL) yapıyoruz. Kullandığımız Piezolth 3000 cihazı  küçük odaklı ve sadece ultrasonografi ile odaklama yapmaktadır.

Yukarı

© 2015 Intertıp Kliniği. Tüm Hakları Saklıdır
İzinsiz alıntı yapılamaz.
|  ESWL  |  ESWT  |  Ereksiyon Bozuklukları  |  Ürodinami  |  Hakkımızda  |  Doktorlarımız  |
|   Makaleler  |  Sık Sorulan Sorular  |  Anlaşmalı Kurumlar  |  İletişim  |
Tel: +90.212.217 55 88
E-mail: eswl@tastedavi.com