TürkçeEnglish

Ürodinami Laboratuvarı

Ürodinami alt üriner sistemin erkekte ve kadında depolama ve işeme fonksiyonlarının değerlendirildiği ileri bir tanı yöntemidir. Sistometri, idrar akım ölçümü, üretral basınç profili, basınç – akım çalışması, EMG gibi incelemeleri kapsar.Ürodinamik incelemenin amaçı hastaların mesane depolama ve işeme fonksiyonlarının ölçülüp değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak yapılacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesidir. Ayrıca yapılan her türlü tedavi sonrası düzelmenin takibinde de ürodinamik inceleme yapılması gereklidir.

Kimlere ürodinamik inceleme yapılmalıdır ?

1) Kadınlarda

Kadınlarda ıkınma öksürme gibi nedenlerle olan idrar kaçırmalarda. (Stres inkontinans ve urge inkontinans ). Ani idrar yapma hissi ile başlayan idrar kaçırmalarda. Sık idrar gitme, idrara zor başlama, idrar alışkanlığının değişmesi ve uzun sürmesi gibi şikayetlerde tanının doğru konulabilmesi için ürodinamik inceleme yapılması gereklidir.

Özellikle mükerrer doğumlara bağlı olan mesane sarkması diyede bilinen durumlardaki idrar kaçırmalarda kadınlara değişik kapalı veya açık ameliyatlar önerilmektedir.Ürodinamik inceleme yapılmadan bu ameliyatların yapılmaması bugün bütün dünyada önerilen bir uygulamadır. Çünki bu ameliyatların hastaya yarar sağlayacak olup olmadığı ürodinamik incelemeyle anlaşılabilir.

2) Erkeklerde Alt Üriner Sistem Şikayetleri 

Prostatizm şikayetleri denen gece idrara gitme, sık ve zorlanarak idrara yapma, tam boşaltamama, idrar kaçırma gibi şikayetlerde ameliyat veya ilaç tedavisi öncesi ürodinami ile değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca amelyat sonrası devam eden şikayetlerin tanınması için yine ürodinami yapılması önemlidir.

3) Çocuk Hastalarda

Özellikle gündüz idrar kaçırması olanlarda, ani idrar sıkıştırma ile kaçıran çocuklarda, sık idrar yolu enfeksiyonu olanlarda, böbreklerde değişiklik saptanan vakalarda alt üriner sistemin ürodinamik değerlendirilmesi çok değerli bilgiler verebilir.

4) Beyin ve Omuriliği İlgilendiren Patolojilerde

Parkinson, serebrovasküler hastalıklar, multipl skleroz,demiyelinizan hastalıklar

5) Sitemik Hastalıklar

Diyabetus mellitus, multipl skleroz…… gibi

Yukarıda sözedilen hastalıklarda ürodinamik tetkiklerin yapılması tedaviye yaklaşımın daha sağlıklı olmasını ve tedavinin etkinliğinin takibiiçinde gereklidir.

Doktoruna Sor!